Como-IT Jacek Ernest Zawiślak

Miejsce prowadzenia działalności

województwo lubelskie, powiat m. Zamość, gmina/dzielnica Zamość

Adres prowadzenia działalności

ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 nr lok. 39
22-400 Zamość
Polska

Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej

odpowiedniego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość o numerze 15230
dokonano w dniu 12.10.2005 roku

REGON

060067718

NIP

922-173-26-34

Rachunek bankowy

mBank
IBAN: PL 10 1140 2004 0000 3102 4481 6009
BIC: BREXPLPWMBK

Adres kontaktowy poczty elektronicznej

Adres kontaktowy poczty tradycyjnej

Como-IT Jacek Ernest Zawiślak
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 14 nr lok. 39
22-400 Zamość
Polska